Общи условия

1. Общи условия

hotel-kardjali.com е интернет страница на хотел Кърджали, разработена на български език.

Всеки потребител на /hotel-kardjali.com/ е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от интернет страницата.

Създателите, собствениците и сътрудниците на /hotel-kardjali.com/ не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали вследствие от ползване или невъзможност за ползване на уеб страницата.

Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в /hotel-kardjali.com/ .

Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от страницата /hotel-kardjali.com/ без изрично писмено позволение от представители на хотелски комплекс Кърджали.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на /hotel-kardjali.com/ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2. Условия за резервации

Резервацията е валидна, когато:
a) Потребителят изпрати запитване до хотел Кърджали чрез формата за резервации в интернет страницата или се свърже с рецепцията на хотела по телефон.

b) Индивидуалните резервации се потвърждават на момента без изискване за депозит и в зависимост от наличните свободни стаи в хотела. Груповите резервации се гарантират с авансово плащане в размер на 50% от цялата сума.

c) Хотелът изпраща потвърждение или отказ на полученото запитване до края на работния ден.

d) За периоди на официални и национални празници, хотелът изисква депозит за гаранция за всички резервации. Размерът и сроковете се договарят с клиента отделно за всеки празник .

3. Отказ и дублиране на резервация:

При отказ на резервация от страна на клиента (групово настаняване) до 5 работни дни преди пристигането, хотелът възстановява цялата предварително внесена сума на клиента.

Ако клиентът не пристигне в хотела или откаже резервацията по-малко от 5 работни дни от пристигането, хотелът не възстановява внесената сума на клиента за настаняване.

Срокът за отказ не важи за периоди на празнични и официални почивни дни. За тези периоди важат сроковете, посочени в съответната оферта за съответния период.

В случай на дублирани стаи по вина на хотела, същият ще предостави на клиента стая в друг хотел в Кърджали.

4. Заключителни:

Получената информация за всеки гост няма да бъде предоставяна на трети лица с рекламна или друга цел.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на хотела и сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в /hotel-kardjali.com/.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.